Программын ангид суралцсанаар ямар чадвартай болох вэ 0 0

Сүүлд шинэчилсэн 2021-01-26 02:25 in Эхлэл Академи
НийтэлсэнMashyenka
  • NET Framework
  • С# sharp
  • HTML
  • ASP.NET Framework
  • MSSQL
  • Visual studio community
  • Та дээрх хичээлийн программуудыг сурснаар код бичих, дотоод программчлал, веб сайт хийх болон BIG DATA хөгжүүлэх чадваруудыг эзэмших болно.

** Систем America/New_York цагийн бүсэд байна