Python програмчлалын хэл ангид хамрагдсанаар юу сурах вэ? 1 1

Сүүлд шинэчилсэн 2021-01-26 02:17 in Эхлэл Академи
НийтэлсэнMashyenka
  • Пайтон хэлний синтакс
  • Пайтон хэлийг ашиглан desktop аппликейшн хийх (Django Web)
  • SQL өгөгдлийн сан судална
  • Пайтон хэрэглэн өгөгдөлд анализ хийж сурна
  • ​​​​​​​​​​​​​​

    Танхимын сургалт нийт 3 сарын хугацаанд үргэлжилэх бөгөөд онлайн сургалтын эрх нь 1 жилийн хугацаатай байгаа. 

** Систем America/New_York цагийн бүсэд байна