Сургалтын төлбөрөө төлсөн, одоо сууж чадахгүй болчихлоо төлбөрөө буцаах хүсэлтэй байна? 1 0

Сүүлд шинэчилсэн 2021-01-26 01:00 in Эхлэл Академи
НийтэлсэнMashyenka

Таны сургалтын эрх 1 жилийн хугацаатай бөгөөд та жилийн хугацаанд сургалтандаа нэг удаа нөхөн суух боломжтой, өөрийн оронд өөр хүн суулгах гэсэн боломжуудыг ашиглаж болно. 

** Систем America/New_York цагийн бүсэд байна