Сургалтанд бүртгүүлсэн хэрнээ сууж амжихгүй байгаа үед нөхөж суух боломжтой юу? 0 0

Сүүлд шинэчилсэн 2021-01-26 00:58 in Эхлэл Академи
НийтэлсэнMashyenka

Таны сургалтын эрх 1 жилийн хугацаатай бөгөөд та жилийн хугацаанд сургалтандаа нэг удаа нөхөн суух боломжтой. 
 

** Систем America/New_York цагийн бүсэд байна