Төгсөөд ямар бичиг баримт авах вэ? 0 1

Сүүлд шинэчилсэн 2021-01-25 23:37 in Гуанжоу институте
НийтэлсэнMashyenka

Гуанжоу Институте-г төгссөнөөр та Гуанжоу Их Сургуулийн мэргэшүүлсэн диплом, Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яамны албан ёсны гэрчилгээг гардан авна.

** Систем America/New_York цагийн бүсэд байна