Сургалтын төвийн төлбөрийн мэдээлэл 0 0

Last updated on 2022-06-15 03:22 in Гуангжоу Институт
Posted By Mashyenka

Гуангжоу институтын үнийг тоймлон хүргэж байна.

  • Хятад хэлний бэлтгэлийн үндсэн төлбөр: 5,000,000 төгрөг

Бүрэн төлбөл 30% хөнгөлөх ба 3500000₮ болно.

Төлбөрийг хэсэгчлэн төлвөл 20% хөнгөлах ба 4,000,000₮ болно.

  • Маркетингийн удирдлага, Хүний нөөц, Бизнесийн удирдлага + Англи, Хятад хосолсон 6 сарын анги

Үндсэн төлбөр: 1,880,000 төгрөг

30% хямдарсан үнэ: 1,440,000 төгрөг

  • Маркетингийн менежмент, Хүний нөөц, Бизнесийн удирдлага + Англи, Хятад хосолсон хөтөлбөрөөр 1 жилийн анги

Үндсэн төлбөр: 4,000,000 төгрөг

30% хямдарсан үнэ: 2,800,000₮

** The time is base on UTC timezone