Төлбөрийн мэдээлэл 0 0

Сүүлд шинэчилсэн 2021-01-25 23:31 in Гуанжоу институте
НийтэлсэнMashyenka

Гуанжоу институте-ийн үнийн товч мэдээллийг хүргье.

Хятад хэлний бэлтгэл үндсэн төлбөр: 5,000,000₮

Бүтэн төлвөл 30% хөнгөлөлтөд хамрагдаад 3,500,000₮

Хувааж төлвөл 20% хөнгөлтөд хамрагдаад 4,000,000₮

Маркетингийн менежмент, Хүний нөөц, Бизнесийн удирдлага+Англи, Хятад хэлтэй   хосолсон хөтөлбөртэй 6 сарын анги 

Үндсэн төлбөр: 1,880,000₮ 

30% хөнгөлөлттэй үнэ: 1,440,000₮

Маркетингийн менежмент, Хүний нөөц, Бизнесийн удирдлага+Англи, Хятад хэлтэй хосолсон хөтөлбөртэй 1 жилийн анги

Үндсэн төлбөр: 4,000,000₮ 

30% хөнгөлөлттэй үнэ: 2,800,000₮

** Систем America/New_York цагийн бүсэд байна